Powróć do: Sołectwa

Gaj-Poręba

Osady rozlokowane wzdłuż rzeki Warty. Gaj zasiedlony przez osadników holenderskich, kolonia założona została w 1600 r. Pierwotnie należała do majątku w Goraju. 

W 1610 roku zbudowano ewangelicki dom modlitwy, który później spełniał także funkcję szkoły.

Porąbka lub Poręba, osada rozproszona została założona przez właściciela Goraja w 1624 r. Holenderscy osadnicy uzdatnili nieużytki odwadniając tę część doliny Warty. Gaj-Poręba liczy 68 mieszkańców.

Osady