Powróć do: Sołectwa

Nowa Niedrzwica

Wieś leży 3,5 km na północny zachód od Przytocznej; 2 km na południe od Nowej Niedrzwicy znajduje się stacja kolejowa Rokitno (dziś nieczynna). Pierwszy zapis historyczny o osadzie pochodzi z list podatkowych z 1581 roku. W 1700 r. wieś przeszła w ręce polskiego właściciela. Dawna nazwa miejscowości to Hersztop.

Obecna nazwa został przywieziona przez osadników ze wschodu, z okolic Niedrzwicy Kościelnej koło Lublina. Nazwa pochodzi z języka niemieckiego i oznacza „wieś Hermana”.

Nowa Niedrzwica 

Od początku wieś była posiadłością szlachecką, najwcześniejszym znanym właścicielem był Jakub Herstopski. Do roku 1939 wieś funkcjonowała na prawie rycerskim. Zamieszkuje ją 259 mieszkańców. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 747,3 ha.

Największymi firmami-pracodawcami tutaj są:

  • Rozlewnia gazu AmeriGas Polska Sp.z o.o. , 
  • Gospodarstwo Rolne Państwa Pacan 
  • Firma AUTO PORT /stacja paliw, motel i restauracja/.