Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie NEW DANCE

Przytoczna, dnia 16.11.2020 r.

SS-I.1.OPP.UP.2020

 

OGŁOSZENIE 

Oferty realizacji zadania publicznego

 Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta:

Stowarzyszenie „New Dance”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna,

 na realizacje zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Taniec jako aktywna forma spędzania czasu – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Przytoczna”

 Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ust.1 ustawy

o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz.688).

 Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,

tj. do 23 listopada 2020 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

 

 Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Sprawę prowadzi:

Izabela Szewczyk

Tel. 881 935 510

e-mail: promocja@przytoczna.pl

pok. 18, I p.