Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE 
Oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta:

Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”
Rokitno 38, 66-340 Przytoczna

na realizacje zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Przygoda z Włóczykijem”

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 17 sierpnia 2020 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.