Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu

Przytoczna, dnia 16.11.2020 r.

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
 i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2021”

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 16 listopada 2020 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16 listopada 2020 r. i zostaną zakończone 23 listopada 2020 r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Izabela Szewczyk

Urząd Gminy Przytoczna

ul.Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

tel. 881 935 510

tel.fax 95 748 91 13

www.przytoczna.pl