Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna-2020

 

Przytoczna, dnia  25.02.2020 r. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w Gminie Przytoczna w 2020 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 506)  Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia I otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych, przyznano wsparcie finansowe następującym organizacjom:

  1. Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 14.000,00 zł

2. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 56.000,00 zł

3. Klub Sportowy „Lubikowo” w Lubikowie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

4. Fundacja Nowoczesny Konin, ul. Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin, na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł

5.Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

6.Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

7. Stowarzyszenie „Wiatraczanka” na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł. 

9.Klub Amazonek, ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód, na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk