Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Przytoczna w 2021 roku

Przytoczna, dnia  09.03.2021 r. 

Ogłoszenie 
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  
w Gminie Przytoczna w 2021 roku

Zgodnie z art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Przytoczna informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia  otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych, przyznano wsparcie finansowe następującym organizacjom:

  1. Stowarzyszenie New Dance, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

  1. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 56.000,00 zł

  1. Klub Sportowy „Lubikowo” w Lubikowie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

  1. Fundacja Nowoczesny Konin, ul. Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin, na realizacje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Kwota dofinansowania: 400,00 zł

  1. Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna, na realizacje zadania
    z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 1.600,00 zł

  1. Stowarzyszenie „Wiatraczanka” na realizacje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł.   

  1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno Gmina Przytoczna na realizacje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk