ZARZĄDZENIE NR 128.2022 WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przytoczna w 2023 r.